THÔNG BÁO

Hà nội 20 độC
Hồ chí minh 20 độC
Hải phòng 20 độC
Huế 20 độC
 

  
   DANH MỤC TIÊU CHUẨN
Danh mục các bệnh nghề nghiệp mới được hiệu chỉnh 2010
Văn phòng Lao động quốc tế ILO đã phê duyệt danh mục các bệnh nghề nghiệp. Danh mục này đã được thay thế một trong các phụ lục của Khuyến nghị số 194 đã được thông qua năm 2002.
  Quy định chung về quản lý an toàn điện ở hợp tác xã Nông nghiệp
  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất Nông sản
  TCVN 8349 : 2010
  Tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn hóa chất

  TUYÊN TRUYỀN - TẬP HUẤN
Kiến thức về an toàn lao động

Thế nào được gọi là tai nạn lao động?

Tai nạn lao động được định nghĩa tại Điểm 2.1 của Thông tư Liên tịch số 14/2005/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN của Liên tịch Bộ LĐTB&XH, Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Cụ thể:

  Tập huấn phương pháp tổ chức truyền thông an toàn vệ sinh lao động
  Mô hình chăm sóc sức khỏe người lao động nông nghiệp tại Nghệ An
  Huấn luyện nâng cao sức khỏe cho công nhân
  Ảnh hưởng tiếng ồn đến thính lực bộ đội sửa chữa máy bay
  
  VĂN BẢN PHÁP QUY
Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015

Luật này quy định việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; chính sách, chế độ đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động và quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động.

  Dự thảo Luật An toàn vệ sinh lao động
  Thông tin văn bản số 161
  Thông tư 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 02 năm 2014
  THÔNG TƯ 05 /2014/TT-BLĐTBXH về việc Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

 BẢN QUYỀN THUỘC CỤC CHẾ BIẾN, NÔNG LÂM THỦY SẢN VÀ NGHỀ MUỐI
 Cơ quan chủ quản: Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 Địa chỉ: Số 10 - Nguyễn Công Hoan - Ngọc Khánh - Ba Đình - Hà Nội
  Điện thoại: (04) 37711118 - Fax: (04) 37711125
  E-mail: VP.cb@mard.gov.vn
 

Online: 21
Lần truy cập thứ: 1397630